ἑκκαιδεκάδωρος

ἑκκαιδεκά-δωρος, ον,
A sixteen palms long, 11.4.109.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εκκαιδεκάδωρος — ἑκκαιδεκάδωρος, ον (Α) αυτός που έχει μήκος δεκαέξι παλαμών …   Dictionary of Greek

  • ἑκκαιδεκάδωρα — ἑκκαιδεκάδωρος sixteen palms long neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • der-1 (: dōr-, der-) or dōr- : dǝr- —     der 1 (: dōr , der ) or dōr : dǝr     English meaning: hand span, *hands     Deutsche Übersetzung: ‘spanne der Hand”     Material: Gk. δῶρον “palm, span of the hand” (measurement of length), ὀρθόδωρον “ the distance from the wrist to the… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.